Košík (0)
Doprava zadarmo v případe nákupu za viac ako 120 EUR!

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Nevybrali ste položky pre porovanie.

Podmínky používání

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO ESHOPU

 

Pro zachování jasných a přesných podmínek nákupu jsme pro Zákazníky eshopu YASMEEN připravili tato Pravidla. Jsou v nich stanoveny podmínky používání internetového eshopu Yasmeen.cz, doručování a plnění objednávek, plateb a zákaznických oprávnění v oblasti reklamace zboží a odstoupení od smlouvy.

Parfumérie Yasmeen.cz je dostupná na internetových stránkách yasmeen.cz. Majitelkou eshopu je Magdalena Menio-Balbous podnikající pod firmou Magdalena Menio-Balbous, VAT: 7343537424.

.

Máte-li dotazy nebo pochybnosti týkající se používání internetového eshopu Yasmeen.cz kontaktujte nás prosím elektronicky na: kontakt@yasmeen.pl.

 

1. DEFINICE

Pokud obsah Předpisů neuvádí jinak, těmto definicím psaným velkými písmeny byly přiděleny následující významy:

ADRESA

označuje emailovou adresu uvedenou Kupujícím při registraci v Eshopě a objednávce. Adresu může Kupující kdykoli upravit v záložce.....;

 

YASMEEN.PL

označuje Magdalena Menio-Balbous podnikající pod firmou Magdalena Menio-Balbous se sídlem v Nowy Sacz (33-300 Warszawa, Polska) ul. Gajowa 36, DIČ:7343537424

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

označuje formulář dostupný na internetových stránkách www.yasmeen.cz, prostřednictvím kterého může Kupující objednávat v Eshopě;

 

KUPUJÍCÍ

označuje osoba, která hodlá provést nebo již nakupuje v Eshopě;

 

ÚČET

označuje Účet vytvořen Kupujícím při registraci v Eshopě;

 

PŘEDPISY

označuje tyto Pravidla;

 

ESHOP

označuje eshop Yasmeen.cz dostupný na doméně;

 

ZBOŽÍ

označuje on-line výrobky, které mohou být předmětem Smlouvy s Kupujícím;

 

SMLOUVA

označuje kupní smlouvu uzavřenou mezi Kupujícím a Yasmeen.cz v předmětu nákupu Zboží v Eshopě;

 

OBJEDNÁVKA

označuje projevení vůle Kupujícího předložené odesláním Objednávkového Formuláře prostřednictvím internetových stránek Eshopu, který si klade za cíl uzavření Smlouvy.

 

 

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY NEZBYTNÉ K NÁKUPU

Eshop prodává parfémy přes internet. Pro nákup v eshopě musíte mít (i), počítač nebo jiné zařízení umožňující Kupujícímu používat webový prohlížeč, (ii) jeden z uvedených prohlížečů: (a) Chrom (b) Copyright (c) Internet Explorer, (d) Safari; (iii), přístup k internetu; (iv) aktivní emailový účet.

 

OBJEDNÁVKY

3. Pro objednání je nutné se zaregistrovat pomocí formuláře dostupného na internetových stránkách https://yasmeen.cz/customer/account/create/ nebo bez registrace při současném zadání údajů nezbytných pro uskutečnění objednávky a dodání zboží, které si Kupující objednal.

4. K registraci Kupující poskytuje tyto osobní údaje:

(i) Jméno;

(ii) Příjmení;

(iii) Email;

(iv) Poštovní adresa;

(v) Telefon.

5. Kupující může volitelně zadat:

(i) Firmu;

(ii) Fax;

(iii) Datum narození.

6. Tyto údaje mohou být změněny nebo doplněny v záložce "Můj účet" dostupné na internetových stránkách https://yasmeen.cz/customer/account/.

7. Kupující se registruje kliknutím na pole Odeslat a zavedením formuláře elektronicky tak, aby s ním byl Yasmeen.cz seznámen.

8. Chcete-li si objednat bez registrace, je Kupující povinen poskytnout povinné údaje uvedené v bodu 4 těchto Pravidel a nepovinné údaje uvedené v bodu 5 těchto Pravidel.

9. Údaje poskytnuté Kupujícím při registraci nebo při objednávce musí být pravdivé.

10. Na základě registrace Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů firmou Yasmeen.cz nezbytných pro uskutečnění objednávky. Během registrace může Kupující zaškrtnutím příslušného políčka udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a s přihlášením se k odběru novinek Eshopu.

11. Po dokončení registrace bude vytvořen individuální účet Kupujícího, ke kterému se přihlásí zadáním své emailové adresy a uvedeného hesla.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

12. Pravidla shromažďování a zpracování osobních údajů, stejně jako veškeré další informace týkající se činností souvisejících se zpracováním osobních údajů Kupujících, jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů a jsou k dispozici na internetových stránkách...

 

OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

13. Objednávky je možné provést:

(i) zasláním objednávky formuláře po registraci a nastavení účtů, nebo bez při přihlášení uživatele, tj. po zadání příslušných údaje potřebných k provedení objednávky;

(ii) poštou zasláním objednávky na adresu: kontakt@yasmeen.pl;

(iii) telefonicky: (+48) 884-606-346

14. Objednávky lze uskutečnit 7 (sedm) dní v týdnu, 24 (dvacet čtyři) hodin denně způsobem popsaným v bodu 14 (i) a (ii) a telefonicky (bod 14 (iii)) od 10:00 do 17.00. Objednávky zaslané v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

15. Objednávka se provádí následujícím způsobem:

(i) přidání do košíku konkrétního zboží;

(ii) kliknutí na tlačítko "Pokračovat k Pokladně" v příslušné záložce eshopu;

(iii) vložení údajů o způsobu dodání;

(iv) vložení údajů o způsobu platby;

(v), kliknutí na "Objednat a potvrdit platbu" a vložení objednávky elektronicky tak, aby s ní byl Yasmeen.cz seznámen.

elektronických komunikacích takovým způsobem, že by mohl Yasmeen.pl z nich;

(vi) potvrzení objednávky kliknutím na ověřovací odkaz zaslaný na uvedenou adresu.

Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) včetně DPH. Cena zboží  nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou uvedeny zvlášť v Obchodním košíku.

16. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Kupujícího, které je projevem vůle Kupujícího a také po odeslání na Adresu Kupujícího oznámení o přijetí objednávky ke zpracování. Není-li výrobek k dispozici anebo plnění smlouvy není možné z jakéhokoliv jiného důvodu, bude Kupující neprodleně informován o nemožnosti zpracování objednávky. Důvodem pro nezpracování Objednávky může být zejména ve zvláštních případech: nesprávné nebo neúplné vyplnění Objednávkového formuláře, které znemožňuje realizaci objednávky, a nebo z důvodu neschopnosti dokončit objednávku ze strany výrobce, distributora, velkoobchodníka, a nebo stažení výrobku z prodeje.

17. Přehled a potvrzení objednávky je odesláno shrnutí Objednávky ve formě PDF dokumentu.

18. Objednávka se zpracovává:

(i) po vypořádání pohledávek vzniklých na straně Kupujícího za objednané zboží, tj. po úhradě zásilky dle zvoleného způsobu platby, jak je uvedeno v bodu 26.

19. Zboží je dodáno v originálním balení, bez jakýchkoliv vad a kazů.

20. Zboží je dodáno na uvedenou poštovní adresu, pokud Kupující neurčí jinou adresu k dodání zboží. Yasmeen.cz není odpovědný za zpoždění dodání zboží nebo jeho nedodání kvůli nesprávně uvedené adrese Kupujícího.

21. Doručení zboží probíhá:

(i) přepravní firmou Ceska Posta.

V případě nepřevzetí zásilky v předem stanovené lhůtě jsou platné podmínky určené dodavatelem v bodech (i) - (v) výše, pokud jde o oznámení a vrácení zásilky. Dopravní náklady za nepřevzatou zásilku budou účtovány Kupujícímu.

22. Yasmeen.cz dodává zboží ve lhůtě ne delší než 3 (tři) pracovní dny po provedení platby za Zboží.

23. Pouze na žádost Kupujícího Yasmeen.cz vystaví fakturu pro plátce DPH.

 

PLATBA

24. Yasmeen.pl umožňuje tyto způsoby platby:

(i), platba v hotovosti - pouze v případě osobního převzetí Zboží způsobem popsaným v bodu 19 pppk (i);

 

ZMĚNY A RUŠENÍ OBJEDNÁVEK

25. Kupující může zrušit nebo změnit Objednávku zcela nebo částečně až do okamžiku obdržení na Adresu potvrzení objednávky, o kterém se mluví v bodu 17.

   26. Zrušení nebo změnu objednávky se provádí prostřednictvím funkce dostupné v záložce https://sklep.yasmeen.pl/customer/account/

   27. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení Objednávky na adresu uvedenou Kupujícím.

     28. V případě, že objednané zboží je v rámci jedné Objednávky doručené zvlášť nebo po částech, lhůta pro odstoupení od Smlouvy běží ode dne doručení na adresu uvedenou Kupujícím poslední věci nebo části Zboží.

      29. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy:

(i) V písemné podobě – řídit se příslušného prohlášení (vzor dostupný v záložce http://yasmeen.cz/reklamace-vraceni-zbozi/ na adresu Magdalena Menio-Balbous se sídlem v Nowy Sącz 33-300, ul. Gajowa 36, Polska

 ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení Zboží na korespondenční adresu uvedenou Kupujícím (rozhodující  je datum poštovního razítka);

(ii) Emailem – zasláním prohlášení na emailovou adresu kontakt@yasmeen.pl ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení Zboží na korespondenční adresu uvedenou Kupujícím (rozhodující je datum zaslání údajů Kupujícího);

(iii) prostřednictvím formuláře dostupného v záložce http://yasmeen.cz/reklamace-vraceni-zbozi/ ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení Zboží na korespondenční adresu uvedenou Kupujícím (rozhodující je datum zaslání údajů Kupujícího, zatímco pro účinné odstoupení je Kupující povinen uvést všechny údaje požadované ve formuláři);

   30. Yasmeen.cz potvrdí přijetí Prohlášení o odstoupení a tím se stává dříve uzavřená Smlouva neplatná.

      31. Tímto jsou zároveň Kupující a Yasmeen.cz zavázány vrátit vše, co obdrželi protistrany, tj.

(i) Kupující se zavazuje do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy vrátit zakoupené Zboží na adresu Yasmeen.cz (vrácení probíhá na náklady Kupujícího), přičemž pro zachování uvedené lhůty je postačující, aby zásilka byla odeslána před uplynutím 14 dnů;

(ii) Yasmeen.cz se zavazuje do 14 dnů ode dne odstoupení vrátit veškeré platby přijaté od Kupujícího na základě Smlouvy. V případě, že Kupující zvolí jiný způsob než nejlevnější obyčejné dodání nabízené Yasmeen.cz, Yasmeen.cz se nezavazuje vrátit Kupujícímu vzniklé dodatečné náklady. Zaplacená částka bude vrácena stejným způsobem, jakým bylo Zboží uhrazeno, ledaže Kupující souhlasí s jiným způsobem vrácení platby.

     32. Zboží je možno vrátit výhradně v kompletním stavu a nenesoucí žádné stopy používání, mimo používání nezbytné k posouzení shody obdrženého Zboží s dříve uzavřenou Smlouvou.

 

REKLAMACE

33. Kupující je oprávněn podat reklamaci v případě, pokud dodané Zboží:

(i)             nesouhlasí s popisem uvedeným na Objednávce;

(ii)           nemá vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé;

(iii)          nemá vlastnosti, o nichž Yasmeen.cz Kupujícího ujistil;

(iv)          není vhodné pro účely, o nichž Kupující při uzavíraní smlouvy Yasmen.cz informoval,

(v)           bylo vydáno Kupujícímu v neúplném stavu.

   34. Kupující podává reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného v záložce http://yasmeen.cz/reklamace-vraceni-zbozi/ nebo zavedení formuláře do prostředku elektronické komunikace takovým způsobem, aby se s ní Yasmeen.cz seznámilo.

      35. Reklamaci je možné podat přímo u Yasmeen.cz.

    36. Aby bylo možné účinně podat reklamaci je Kupující povinen určit číslo objednávky a datum doručení Zboží, druh Zboží a druh reklamované vady.

   37. Yasmeen.cz potvrdí Kupujícímu účinné podání reklamace zasláním potvrzení reklamace na Adresu.

    38. Yasmeen.cz si prostřednictvím zprávy email vyhrazuje právo Kupujícímu doručit reklamované Zboží na adresu Yasmeen.cz. Zboží může být doručeno osobně na adresu uvedenou v bodu 19 (i)  ppkt (i) Pravidel. Yasmeen.cz nepřijímá Zboží zaslané na dobírku.

     39. Yasmeen.cz se zavazuje prověřit reklamaci do 14 dnů de dne obdržení reklamačního formuláře nebo – v případě uvedeném v bodu 40 – doručení Zboží Yasmeen.cz

   40. V případě uznání reklamace se Yasmeen.cz zavazuje vrátit Kupujícímu náklady na dopravu vynaložené Kupujícím, stejně jako

(i) snížit cenu nebo

(ii) odstoupit od Smlouvy nebo

(iii) vyměnit Zboží nebo

(iv) opravit Zboží,

podle volby Kupujícího. Odmítnutí reklamace:

(i) se nevztahuje k náhradě nákladů vynaložených za zaslané reklamované Zboží;

(ii) je spojeno s možností zatížení Kupujícího náklady na vrácení zásilky Zboží.

    41. Kupující je povinen uvést číslo bankovního účtu, na které má být vyplacená částka v případě kladného vyřízení reklamace.

 

SLEVOVÉ AKCE

42. Akce v podobě slev, slevových kódů a slevových poukázek nelze kombinovat navzájem.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

43. Všechny názvy výrobků uvedené v Eshopu jsou využívány pouze pro účely identifikace a mohou být předmětem ochrany na základě ustanovení zákona na Ochranu průmyslového vlastnictví.

44. Yasmeen.cz nevylučuje možnost dočasného pozastavení provozu Eshopu v případě nutnosti údržby, oprav, výměny zařízení, nebo v souvislosti s potřebou modernizace nebo rozšíření Eshopu.

45. Pravidla jsou platná pro spotřebitele.

 

KONTAKT

46. Máte-li dotazy nebo pochybnosti kontaktujte nás prosím:

(i) elektronicky na: kontakt@yasmeen.pl;

(ii) klasickou poštou na adrese: Magdalena Menio-Balbous se sídlem v Nowy Sącz 33-300, ul. Gajowa 36, Polska;

(iii) telefonicky na: (+48) 884-606-346 od pondělí do pátku, denně od 10:00 do 17:00 hodin s výjimkou státních svátků (výše spojovacího poplatku je v souladu s tarifem operátora).